Ondersteunig van onderzoekende kunstprojecten door studenten

get support for artistic research in collaborative art creations*

ENGLISH VERSION HERE

Op deze site kom je alles te weten over de wedstrijd PROJECTKUNST/PROJECTART.

De open call PROJECTKUNST/PROJECTART is een gezamenlijk initiatief van het Lectoraat Technology Driven Art (Peter Missotten) en het Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten (Ruth Benschop) van de Faculteit van de Kunsten, Zuyd.

Technologydrivenart.org onderzoekt mogelijke artistieke strategieën in de omgang met technologie bij de creatie van kunst. Het stimuleert de inzet van nieuwe technologieën bij kunstcreatie. Tegelijkertijd port het een kritische attitude en reflectie aan.
Engagement en artistiek onderzoek zijn de thema's van het Lectoraat AOK. We ontwikkelen artistiek onderzoek als een experimentele, intieme etnografie waarin de systematische ontvankelijkheid voor de wereld centraal staat. We stimuleren werk dat de rijkdom exploreert die verborgen ligt tussen oppositionele clichés over kunst, samenleving, politiek, wetenschap en onderzoek. Daardoor functioneert het lectoraat als een vanzelfsprekend én schurend onderdeel van de Faculteit van de Kunsten van Zuyd.

De lectoraten geven jullie – de studenten – de mogelijkheid om een eigen kunst-onderzoeksproject te ontwikkelen. Doel is een onderzoekende aanpak binnen kunstcreatie te stimuleren. Studenten kunnen een voorstel tot een project (een kunstcreatie onder eender welke vorm) insturen, waarbij onderzoek een cruciale rol speelt.

Er zijn geen deadlines: je kan op eender welk ogenblik een project insturen.
We zullen je project tot maximaal 1.500 euro co-financieren.
Elk studiejaar zullen we maximaal 5 projecten ondersteunen.
Je kan in het Nederlands of Engels indienen.


Alle studenten kunnen hier online indienen.
Je krijgt binnen een maand een reactie. In het voorstel voor het project, maak je duidelijk waar je de extra financiering voor wilt gebruiken. Het geld kan bijvoorbeeld gebruikt worden om expertise en coaching in te huren, om de publicatie van je onderzoek te financieren en - in beperkte mate - om onderzoeksmateriaal aan te kopen. Zorg ervoor dat je nog voldoende tijd (een jaar voor je afstuderen) hebt om het project af te ronden. De steun is niet bedoeld om je reguliere activiteiten rond het afstudeerproject te ondersteunen.
    
De jury bestaat uit de beide lectoren binnen de Arts Faculty Maastricht. Alle inzendingen worden getoetst op gedegenheid, originaliteit en diversiteit in de aanpak. De lectoren zullen ook beoordelen tot op welke hoogte de voorstellen passen bij de onderzoeksfocus van hun lectoraten. Samenwerkingen tussen studenten (en tussen opleidingen) hebben een streepje voor.

De projecten die met geld worden ondersteund, krijgen vanuit de lectoraten begeleiding om de onderzoeksaanpak binnen de projecten te versterken. Tijdens het project zitten de initiatiefnemers regelmatig even samen met een lid van het begeleidende lectoraat om de vooruitgang van het project te bespreken. Na het project en de afronding ervan, wordt een onderzoeksverslag in de vorm van een boekje gepubliceerd door het begeleidende lectoraat (online en wellicht ook fysiek in een bundeling van onderzoeksverslagen en scripties).
    
Voor meer informatie kun je contact opnemen met
peter.missotten@zuyd.nl
ruth.benschop@zuyd.nl
Programmamanager Onderzoek: Ghislaine Boere
Telefoon: 0433466414
Email: ghislaine.boere@zuyd.nl

technologydrivenart.org
lectoraataok.nl

SX6K96ILOUA5K7GH